Powrót na rynek pracy dzięki rehabilitacji w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe


Projekt „Powrót na rynek pracy dzięki rehabilitacji w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe” realizowany jest przez Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe, ul. Parkowa 4, 97-225 Ujazd, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu numer RPLD.10.03.01-10-A008/22-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej. Program będzie współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt  jest realizowany w okresie 01.11.2022 – 30.09.2023. 


Głównym celem projektu jest "Ułatwienie powrotu do sprawności, poprzez rehabilitację, co najmniej 20 pacjentów (12 kobiet i 8 mężczyzn) - mieszkańców gmin Ujazd, Będków, Czerniewice, Lubochnia, Tomaszów Maz. - gmina wiejska, Rokiciny, Budziszewice, z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej uczestniczących w Programie tak, aby mogli oni podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania Programu i po jego zakończeniu".


Grupę docelową projektu stanowi 120 osób (72 kobiety i 48 mężczyzn):

1.   w wieku aktywności zawodowej, które ukończyły 50. rok życia

2.   zamieszkujących na terenie gmin Ujazd, Będków, Czerniewice, Lubochnia, Tomaszów Maz. - gmina wiejska, Rokiciny, Budziszewice w rozumieniu przepisów k.c.,

3.   cierpiące na zdiagnozowaną chorobę układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej,

4.   najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

5.   które w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do programu nie korzystały ze wsparcia rehabilitacyjnego finansowanego ze środków publicznych.

Projekt adresowany jest wyłącznie do mieszkańców obszarów wiejskich (DEGURBA-3).


Projekt stanowi element wdrożenia RPZ "Program Rehabilitacji Leczniczej dla Mieszkańców Województwa Łódzkiego".


Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają wsparcie obejmujące porady rehabilitacyjne, cykl 75 zabiegów rehabilitacyjnych, wezmą udział w indywidualnej konsultacji psychologicznej i dietetycznej.

Oczekiwanym rezultatem projektu jest umożliwienie co najmniej 20 uczestnikom (12K i 8M) podjęcia lub utrzymania zatrudnienia podczas trwania Programu i po jego zakończeniu. 


Po więcej informacji zapraszamy do Biura Projektu
w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe, ul. Parkowa 4, 97-225 Ujazd.


HARMONOGRAM PROJEKTU
"Powrót na rynek pracy dzięki rehabilitacji w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe"

 

Rekrutacja do programu: 01.11.2022 r. - 30.05.2023 r.

 

 

I porada rehabilitacyjna

Interwencja rehabilitacyjna
(15 dni zabiegowych
w ciągu 28 dni)

II porada rehabilitacyjna

III porada rehabilitacyjna

Warsztaty psychoedukacyjne (dietetyk i psycholog)

Zadanie 1
(XI 2022 - III 2023)

01.11.2022 r. - 18.11.2022 r.

19.11.2022 r. - 16.12.2022 r.

28.12.2022 r. - 30.12.2022 r.

29.03.2023 r. - 31.03.2023 r.

19.11.2022 r. – 31.03.2023 r.

Zadanie 2
(XI 2022 - III 2023)

01.11.2022 r. - 18.11.2022 r.

19.11.2022 r. - 16.12.2022 r.

28.12.2022 r. - 30.12.2022 r.

29.03.2023 r. - 31.03.2023 r.

19.11.2022 r. – 31.03.2023 r.

Zadanie 3
(XII 2022 - IV 2023)

01.12.2022 r. - 20.12.2022 r.

21.12.2022 r. - 17.01.2023 r.

27.01.2023 r. - 31.01.2023 r.

26.04.2023 r. - 28.04.2023 r.

21.12.2022 r. – 30.04.2023 r.

Zadanie 4
(XII 2022 - IV 2023)

01.12.2022 r. - 20.12.2022 r.

21.12.2022 r. - 17.01.2023 r.

27.01.2023 r. - 31.01.2023 r.

26.04.2023 r. - 28.04.2023 r.

21.12.2022 r. – 30.04.2023 r.

Zadanie 5
(I 2023 - V 2023)

01.01.2023 r. - 17.01.2023 r.

18.01.2023 r. - 14.02.2023 r.

24.02.2023 r. - 28.02.2023 r.

29.05.2023 r. - 31.05.2023 r.

18.01.2023 r. – 31.05.2023 r.

Zadanie 6
(I 2023 - V 2023)

01.01.2023 r. - 17.01.2023 r.

18.01.2023 r. - 14.02.2023 r.

24.02.2023 r. - 28.02.2023 r.

29.05.2023 r. - 31.05.2023 r.

18.01.2023 r. – 31.05.2023 r.

Zadanie 7
(II 2023 - VI 2023)

01.02.2023 r. - 17.02.2023 r.

18.02.2023 r. - 17.03.2023 r.

29.03.2023 r. - 31.03.2023 r.

28.06.2023 r. - 30.06.2023 r.

18.02.2023 r. – 30.06.2023 r.

Zadanie 8
(II 2023 - VI 2023)

01.02.2023 r. - 17.02.2023 r.

18.02.2023 r. - 17.03.2023 r.

29.03.2023 r. - 31.03.2023 r.

28.06.2023 r. - 30.06.2023 r.

18.02.2023 r. – 30.06.2023 r.

Zadanie 9
(III 2023 - VII 2023)

01.03.2023 r. - 17.03.2023 r.

18.03.2023 r. - 14.04.2023 r.

26.04.2023 r. - 28.04.2023 r.

27.07.2023 r. - 31.07.2023 r.

18.03.2023 r. – 31.07.2023 r.

Zadanie 10
(III 2023 - VII 2023)

01.03.2023 r. - 17.03.2023 r.

18.03.2023 r. - 14.04.2023 r.

26.04.2023 r. - 28.04.2023 r.

27.07.2023 r. - 31.07.2023 r.

18.03.2023 r. – 31.07.2023 r.

Zadanie 11
(IV 2023 - VIII 2023)

01.04.2023 r. - 19.04.2023 r.

20.04.2023 r. - 17.05.2023 r.

29.05.2023 r. - 31.05.2023 r.

29.08.2023 r. - 31.08.2023 r.

20.04.2023 r. – 31.08.2023 r.

Zadanie 12
(V 2023 - IX 2023)

01.05.2023 r. - 19.05.2023 r.

20.05.2023 r. - 16.06.2023 r.

28.06.2023 r. - 30.06.2023 r.

27.09.2023 r. - 29.09.2023 r.

20.05.2023 r. – 30.09.2023 r.


Aktualności

dr. Sławomir Kijewski

11.02.2020

Do kadry medycznej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe dołączył dr. Sławomir Kijewski.

Do kadry medycznej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe dołączył dr. Sławomir Kijewski.Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracując w Siłach Powietrznych RP o odpowiedzialny był m.in. za zabezpieczenie medyczne ćwiczeń, podstawową opiekę medyczną i medycynę pracy.Od 2011r lekarz rodzinny w Mir-Med w Tomaszowie Maz. oraz w Vita-Med w Opocznie.W 2019r zgłoszony do konkursu Hipokrates Ziemi Łódzkiej w kategorii lekarz rodzinny, Prywatnie ojciec czterech synów, żona Iwona pracuje jako księgowa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Czytaj więcej...
Nowi lekarze

31.08.2020

Nowi lekarze

W naszej przychodni - zdrowie i uśmiech każdego dziecka i jego rodziców są najważniejsze!!!Podczas wizyty nie ma miejsca na strach, smutek i kwaśną minkę... każdy mały pacjent czuje się u nas kimś wyjątkowym.  Od 16 września do grona lekarzy Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe dołączy nowy lekarz Pediatra  Paweł Kozik - absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Nowy Pediatra na początek będzie przyjmował w środy i czwartki od 15:30 – 18:00. Stopniowo będzie zaangażowany w coraz to większym zakresie, aby pokryć zapotrzebowanie na usługi lekarza pediatry na terenie naszej gminy,   oraz nowy lekarz Ginekolog Martyna Masternak pracująca w Centrum Zdrowia Matki Polki.

Czytaj więcej...
Możliwość wykonania badań na przeciwciała anty-SARC-CoV-2

23.04.2020

Możliwość wykonania badań na przeciwciała anty-SARC-CoV-2

Informujemy o możliwości wykonania wykrycia przeciwciał anty-SARC-CoV-2.Koszt jednego badania wynosi 150 zł, pakiet podwójny 250 zł.

Czytaj więcej...
plakat

14.09.2019

Opieka dla osób niesamodzielnych

IEKA DOMOWA DLA OSÓB CHORYCH, STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCHHARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA – WSPARCIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z TERENU GMINY UJAZDDECYZJA W SPRAWIE WYBORU OFERTY​​​​​​INFORMACJA O ROZEZNANIU RYNKU - DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA - WSPARCIE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z TERENY GMINY UJAZDUWAGA: NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIENABÓR PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONYOpieka dla osób niesamodzielnychProjekt zakłada objęcie 20 osób długoterminową opieką i wsparciem pielęgniarek, opiekunów medycznych, psychologów, dietetyków oraz rehabilitantów. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,osoby, które ukończyły 65 rok życiaosoby zamieszkałe na terenie gminy Ujazd w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.Warunki uczestnictwaWarunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Długoterminowa Opieka Domowa – wsparcie dla osób niesamodzielnych z terenu gminy Ujazd” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego. Lista osób zakwalifikowanych do projektu.Ogłoszenie wyników naboru Dokumenty rekrutacyjne?1. Formularz rekrutacyjny  załącznik do pobrania - 1 - Formularz rekrutacyjny.pdfzałącznik do pobrania - 1 - Formularz rekrutacyjny.docx2. Regulamin rekrutacyjnyzałącznik do pobrania - 2 - Regulamin rekrutacyjny.pdf załącznik do pobrania - 2 - Regulamin rekrutacyjny.docx3. Skierowanie do objęcia opieką długoterminowązałacznik do pobrania - 3 - Skierowanie do objęcia opieką długoterminową.pdf4. Ocena wg skali Barthelzałacznik do pobrania - 4 - Ocena wg skali Barthel.pdf5. Oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania UEzałącznik do pobrania - 5 - Oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania z UE.pdfzałącznik do pobrania - 5 - Oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania z UE.docx  Biuro Projektu „Długoterminowa Opieka Domowa – wsparcie dla osób niesamodzielnych z terenu gminy Ujazd”Gminny Zespół Ochrony Zdrowia 97-225 Ujazd, ul. Parkowa 4tel.: 44 719-21-12 mail:  gzoz@ujazd.com.plBiuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00Czas trwania: 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Wysokość dofinansowania 871 655,00 zł

Czytaj więcej...
logo

14.09.2019

Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi dotyczącej dostawy aparatu USG

Szanowni Państwo,Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi dotyczącej dostawy aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe. Szczegóły znajdują się tu:Załacznik nr 5 - USG umowa.docZałaczniki nr 2-4 - USG Ujazd.docZałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia usg.docZAPYTANIE OFERTOWE- usg ujazd.doc 

Czytaj więcej...
Zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej

18.12.2019

Zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka